ชื่อ - นามสกุล :นายสุพัชณ์ แช่เตี่ยว
ตำแหน่ง :ครู อาสาฯ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพื้นฐาน
ที่อยู่ :
Telephone :0862767320
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โซนทองอุไร
หน้าที่ในกลุ่ม :