ชื่อ - นามสกุล :นายชัยยศ ชัยรัตนวงศ์
ตำแหน่ง :ครู อาสาฯ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานนิเทศและภาคีเครือข่าย
ที่อยู่ :
Telephone :0862687131
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โซนดอกรัก
หน้าที่ในกลุ่ม :