ชื่อ - นามสกุล :นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ
ตำแหน่ง :ครู ผู้สอนคนพิการ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยงานธุรการและสารบรรณ
ที่อยู่ :
Telephone :0865947909
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครู ผู้สอนคนพิการ
หน้าที่ในกลุ่ม :