ชื่อ - นามสกุล :นางจารี อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลช้างซ้าย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0831743525
Email :krujaree05@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : โซนจันทร์แดง
หน้าที่ในกลุ่ม :