ชื่อ - นามสกุล :นางลภัสกร สกุลพันธ์
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลท่าอุแท
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0897236426
Email :
กลุ่ม / แผนก : โซนจันทร์ผา
หน้าที่ในกลุ่ม :