[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบฐานข้อมูล

ห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรเจริญธรรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายก้องเกียรติ เสถียรคุณ
ครู อาสาฯ
หัวหน้างานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นายชัยยศ ชัยรัตนวงศ์
ครู อาสาฯ
หัวหน้างานนิเทศและภาคีเครือข่าย
Click ดูประวัติ
นายสิทธิโชค แสงมณี
ครู ผู้สอนคนพิการ
ผู้ช่วยงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวราตรีรัตน์ เพชรมณี
ครู ผู้สอนคนพิการ
ผูัช่วยงานการเงิน
Click ดูประวัติ
นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ
ครู ผู้สอนคนพิการ
ผู้ช่วยงานธุรการและสารบรรณ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มงานวิชาการ
4 : กลุ่มงานอำนวยการ
6 : โซนจันทร์แดง
7 : โซนดอกรัก
8 : โซนทองอุไร
9 : โซนจันทร์ผา
10 : ครู ผู้สอนคนพิการ
11 : กลุ่มงานอัธยาศัย