ชื่อ - นามสกุล :นายบงกช สนธิเมือง
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :จัดการศึกษา กศน.ตำบลดอนสัก 1
ที่อยู่ :24 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Telephone :077-372172
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมฯนอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม :