ชื่อ - นามสกุล :นายอนัตชัย เกตุแก้ว
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :เลขที่ 261/21 หมู่ที่ 3 ถนนอำเภอ9 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Telephone :077-372172
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมฯนอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมฯตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย