หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมการทำเว็บไซต์
โดย : admin
อ่าน : 43
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 7-8 เมษายน 2564 นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไชยา มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ กุลเพ็ง ครูผู้ช่วย และว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา เที่ยงสา บรรณารักษ์ เข้าอบรมการทำเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี