หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เชิญชวนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
โดย : admin
อ่าน : 56
จันทร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A คือ

D - Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

M - Mask wearing  สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H - Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ

T - Temperature  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย 

T - Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19

A - ติดตั้งและใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง