หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 115
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ในวันที่ 7-8 เมษายน 2564 สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา ให้กับบุคลากรในอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางราชการได้อย่างรวดเร็ว และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ กศน.เภอชัยบุรี โดย นางจันทิมา เกิดสุข ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายก้องศักดิ์ เข็มเพชร บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบุรี และนายวีรชัย หอมรักษ์ ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศนอำเภอชัยบุรี เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้