กศน.อำเภอชัยบุรี ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/chaiburi/ Wed, 23 Jun 2021 13:43:37 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “กลุ่มสนใจ”การทำแซนวิชสด http://surat.nfe.go.th/chaiburi//?name=news&file=readnews&id=15 http://surat.nfe.go.th/chaiburi//icon/news_1624480877.jpg

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “กลุ่มสนใจ”  หลักสูตรการทำแซนวิชสด  

1624480877
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “กลุ่มสนใจ”ยำ ลาบ พล่า และแซนวิชสด http://surat.nfe.go.th/chaiburi//?name=news&file=readnews&id=14 http://surat.nfe.go.th/chaiburi//icon/news_1624480450.jpg

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “กลุ่มสนใจ”
        ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางจันทิมา เกิดสุข ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบุรี พร้อมด้วย คณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศการจัดกิจกรรมโ 1624480450 อบรมจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. http://surat.nfe.go.th/chaiburi//?name=news&file=readnews&id=8 http://surat.nfe.go.th/chaiburi//icon/news_1621982886.jpg

กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์ ณ กศน.อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1621982886
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา http://surat.nfe.go.th/chaiburi//?name=news&file=readnews&id=7 http://surat.nfe.go.th/chaiburi//icon/news_1617917948.jpg

 สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา 

1617917948