หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรม“สืบสานประเพณีลอยกระทง” ประดิษฐ์กระทงใบตอง
โดย : admin
อ่าน : 35
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่  30  ตุลาคม  2563
         ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุนจัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้จัดกิจกรรม“สืบสานประเพณีลอยกระทง” ประดิษฐ์กระทงใบตอง  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงรูปแบบต่าง ๆ โดยศึกษาเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ อีกทั้ง ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป