ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib/ Wed, 08 Sep 2021 14:59:35 กิจกรรม“อ่านสร้างสรรค์ สู่จินตนาการงานศิลปะ” http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//?name=news&file=readnews&id=12 http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//icon/news_1631136791.jpg

กิจกรรม“อ่านสร้างสรรค์ สู่จินตนาการงานศิลปะ” 

1631136791
กิจกรรม“สืบสานประเพณีลอยกระทง” ประดิษฐ์กระทงใบตอง http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//?name=news&file=readnews&id=11 http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//icon/news_1631136541.jpg

กิจกรรม“สืบสานประเพณีลอยกระทง” ประดิษฐ์กระทงใบตอง  

1631136541
กิจกรรมชวนวัยเก๋า อ่าน เขียน เรียนรู้ เติมพลังปัญญา http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//?name=news&file=readnews&id=10 http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//icon/news_1631126018.jpg

วันที่  20  ตุลาคม  2563
         ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุนร่วมกับ กศน.ตำบลเขาวง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับ      เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียน 1631126018 วันฉัตรมงคล http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//?name=news&file=readnews&id=9 http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//icon/news_1621383256.jpg

กิจกรรมวันฉัตรมงคล

1621383256
กิจกรรมรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้...สู่อาชีพ (การทำวุ้นแฟนซี) http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//?name=news&file=readnews&id=8 http://surat.nfe.go.th/bantakhun_lib//icon/news_1617918279.jpg

กิจกรรมรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้...สู่อาชีพ (การทำวุ้นแฟนซี)

1617918279