หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : วันฉัตรมงคล
โดย : admin
อ่าน : 63
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

วันที่  17  พฤษภาคม  2564

   บุคลากร กศน.อำเภอบ้านตาขุนร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันฉตรมงคล  ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม  2564  โดยมีกิจกรรมดังนี้

   - กิจกรรมจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ประดับธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.

   - กิจกรรมนิทรรศการออนไลน์