หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ข่าวสารทั่วไป
โดย : admin
อ่าน : 89
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่  2  เมษายน  2564
         ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุนร่วมกับ กศน.ตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในด้านการสร้างเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 คน โดยมีกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมนิทรรศการออนไลน์  
- กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์
- กิจกรรมแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
- กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ “สำนวนไทย”
- กิจกรรมบันทึกรักหนังสือพระราชนิพนธ์
- กิจกรรมการอ่านสร้างการอาชีพ