ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุปผา สัมพันธ์
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ :1/13 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดุราษฎร์ธานี
Telephone :0963851848
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู กศน.ตำบลพรุไทย