ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิชัย นาวาอง
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัคร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :1/13 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดุราษฎร์ธานี
Telephone :0898728889
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทั่วไป