ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ รามณี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :1/13 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดุราษฎร์ธานี
Telephone :0857793463
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิชาการ