ชื่อ - นามสกุล :นายสาธิต เจริญพารากุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านตาขุน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :1/13 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดุราษฎร์ธานี
Telephone :0819585917
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา