หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วันที่ 3 -4 เมษายน 2564 นายสุทธิ วรรณนุช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอบ้านนาสาร ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธ
โดย : admin
อ่าน : 106
พุธ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

วันที่ 3 -4 เมษายน 2564  นายสุทธิ  วรรณนุช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอบ้านนาสาร ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้กรรมการกำกับการสอบและผู้เข้าสอบปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนนาสาร  ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี