[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบฐานข้อมูล


  

ชื่อ : นายสุทธิ วรรณนุช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านนาสาร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0818934272

ชื่อ : นางสาวสุมลฑา ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0866974321

ชื่อ : นางสาวอรอนงค์ ใหม่ซ้อน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898668526

ชื่อ : นายวันชัย สมุทรเศรษฐ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานห้องสมุด
หน้าที่หลัก : กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0896516414

ชื่อ : นายรัชชานนท์ พรหมมาก
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
หน้าที่หลัก : กลุ่มงานภาคีเครือข่าย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0815396596

ชื่อ : นางเรณู มากบุญ
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
หน้าที่หลัก : งานการเงิน งานบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจันทนา ปอยี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ/สารบรรณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมบัติ พรหมขวัญ
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลักขณา บัวดำ
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาต่อเนื่อง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ แก้วแจ่มจันทร์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางประภาพร บัวแย้ม
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริวรรณ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอุมาพร ช่วยมิตร
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิทวัส กาญจนดิฐ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิรุณ เพชรประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสมาพร เจริญพร
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธานี เสสิตัง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนุกูล จุ้ยสุข
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปาณิสตา จันทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก : งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคามินทร์ อบรองผาด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการสื่อ
หน้าที่หลัก : งานสือและการบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มงานอำนวยการ
3 : กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 : กลุ่มงานศึกษาตามอัธยาศัย
8 : กลุ่มงานภาคีเครือข่าย