[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบฐานข้อมูล

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายวันชัย สมุทรเศรษฐ
เจ้าพนักงานห้องสมุด
กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย
Click ดูประวัติ
นางสาวจารุวรรณ แก้วแจ่มจันทร์
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางประภาพร บัวแย้ม
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางศิริวรรณ ชูช่วย
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางอุมาพร ช่วยมิตร
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายวิทวัส กาญจนดิฐ
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายวิรุณ เพชรประสิทธิ์
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางสาวสมาพร เจริญพร
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายธานี เสสิตัง
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายนุกูล จุ้ยสุข
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางปาณิสตา จันทร์เที่ยง
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายเมธาพร ณวิพันธ์
ครู กศน.ตำบล
งาน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายคามินทร์ อบรองผาด
เจ้าหน้าที่บริการสื่อ
งานสือและการบริการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มงานอำนวยการ
3 : กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 : กลุ่มงานศึกษาตามอัธยาศัย
8 : กลุ่มงานภาคีเครือข่าย