[ snaro19 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณรงค์ สระโร
ชื่อเล่น : 
อ๊อด
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
22/5/2519
อายุ : 
46
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
saronr@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอ : 
บ้านนาเดิม
จังหวัด : 
สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
84240
เบอร์โทรศัพท์ : 
0927645595
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี