ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอภิญญา อาวุธ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านนาเดิม
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :-
Telephone :0659935944
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา