ปรัชญา : "คุณธรรม นำความรู้ สู่ความพอเพียง" อัตลักษณ์ : "มีจิตอาสา พัฒนาตนเอง" เอกลักษณ์ : :เป็นองค์กรที่บูรณาการองค์ความรู้ สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
แนะนำองค์กร
    หน้าแรก
 ประวัติ/ความเป็นมา
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าหมาย
 ทำเนียบผู้บริหาร
 กรรมการสถานศึกษา
 บุคลากร
 องค์กรนักศึกษา
 แผนที่


 Admin LogIn
แหล่งเรียนรู้ราคาถูก
 กศน.ตำบลท่าฉาง
 กศน.ตำบลท่าเคย
 กศน.ตำบลเขาถ่าน
 กศน.ตำบลเสวียด
 กศน.ตำบลคลองไทร
 กศน.ตำบลปากฉลุย


 ห้องสมุด อ.ท่าฉาง
การจัดการศึกษา
 ขั้นพื้นฐานนอกระบบ
 พัฒนาทักษะชีวิต
 พัฒนาสังคมและชุมชน
 พัฒนาทักษะอาชีพ
 เศรษฐกิจพอเพียงจัดตามนโบยายรัฐบาล

  
  เรียนฟรี 15 ปีฯ
 ไทยเข้มแข็ง
  ห้องสมุด 3D
  ICT ศรช.
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

ขออภัยครับ ไม่มีข่าวที่คุณต้องการ

คลิกที่นี่เข้าหน้าข่าวหลัก
activeshow mod ©


 


ศูนย์ กศน. อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำบลเขาถ่าน  อำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-77260499  โทรสาร.0- 77260499

:: หน้าหลัก  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Webboard