ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสถานศึกษาในสังกัด
ที่อยู่ :เลขที่ 261/21 หมู่ที่ 3 ถนนอำเภอ9 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Telephone :077-284998
Email :-