หมวดหมู่ : ระเบียบ-แนวทาง
หัวข้อ : ระเบียบ-แนวทาง
โดย : admin
อ่าน : 653
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ระเบียบ ประกาศฯ หนังสือเวียนต่างๆ เกี่ยวกับ พนักงานราชการ

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานที่

- แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

- แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ