ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฐิติมา บุญญา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา(พนักงาน)
หน้าที่หลัก :งานการศึกษาต่อเนื่อง
ที่อยู่ :เลขที่ 261/21 หมู่ที่ 3 ถนนอำเภอ9 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมฯ นอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/ศูนย์อาเซียนศึกษา/กลุ่มเป้าหมายพิเศษ