ชื่อ - นามสกุล :นายอนัตชัย เกตุแก้ว
ตำแหน่ง :นักเทคโนโลยีสารสนเทศ(พนักงาน)
หน้าที่หลัก :งานอัธยาศัย-งานเทคโนโลยี
ที่อยู่ :เลขที่ 261/21 หมู่ที่ 3 ถนนอำเภอ9 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Telephone :077-284998
Email :rnut@surat.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอัธยาศัย