[ 55130000615 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
โยษิตา พรมรอด
ชื่อเล่น : 
บุ๋ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
14/8/2534
อายุ : 
27
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
ais0107471@gmail.com  
ที่อยู่ : 
77/2
อำเภอ : 
กาจนดิษฐ์
จังหวัด : 
สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
84160
เบอร์โทรศัพท์ : 
0622206266
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น