• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา


  หมวด : กศน.อำเภอพระแสง
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.อำเภอไชยาร่วมเดินขบวนวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2557 จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่ิ่อเนื่อง จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 2 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 รูป ฮิต    

   กศน.ตำบลบางสวรรค์ จัดกิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ (อ่าน 78 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
  โดย : p.a.t (02 เม.ย. 2557)กศน.ตำบลบางสวรรค์ จัดกิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้พื้นฐาน กศน.อ.... (อ่าน 81 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
  โดย : ครู ศรช.ต.อิปัน (28 มี.ค. 2557)โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้พื้นฐาน กศน.อ.พระแสง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ศรช.ตำบลอิปัน จัดฝึกอบรมอาชีพซิลค์สกรีน (อ่าน 57 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
  โดย : ศรช.ตำบลอิปัน (26 มี.ค. 2557)ศรช.ตำบลอิปัน จัดฝึกอบรมอาชีพซิลค์สกรีน
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉ... (อ่าน 77 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
  โดย : p.a.t (25 มี.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมช... (อ่าน 71 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
  โดย : p.a.t. (25 มี.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้... (อ่าน 58 ครั้ง) จำนวน 5 รูป มาใหม่ ฮิต
  โดย : p.a.t (25 มี.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายอ... (อ่าน 73 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (07 ก.พ. 2557)กศน.อำเภอพระแสง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาด
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาลูกเสือวิสาม... (อ่าน 83 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (27 ม.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C)
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม... (อ่าน 77 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (27 ม.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดยูงทอง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำ... (อ่าน 65 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (15 ม.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 (ปวช.)
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลไทรโสภา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (อ่าน 65 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (10 ม.ค. 2557)กศน.ตำบลไทรโสภา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลสาคู จัดกิจรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 (อ่าน 80 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : p (10 ม.ค. 2557)กศน.ตำบลสาคู จัดกิจรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลอิปัน จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 (อ่าน 63 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : p (10 ม.ค. 2557)กศน.ตำบลอิปัน จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง ประชุมบุคลากร (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t. (06 ม.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง ประชุมบุคลากร
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วย... (อ่าน 64 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t. (06 ม.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานราชการต่างๆ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง ศึกษาดูงาน ณ กศน.อำเภอทับปุด จังหวั... (อ่าน 141 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t. (06 ม.ค. 2557)กศน.อำเภอพระแสง ศึกษาดูงาน ณ กศน.อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง นางสาวรัตตินันท์ อัตตสัมพันธ์ ผอ.... (อ่าน 64 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (26 ธ.ค. 2556)กศน.อำเภอพระแสง นางสาวรัตตินันท์  อัตตสัมพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอพระแสงนิเทศ กศน.ตำบล สาคู ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง ตำบลไทรโสภา ตำบลบางสวรรค์
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลสาคู จัดกิจกรรมทำดีถวายพ่อหลวง (อ่าน 80 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (06 ธ.ค. 2556)กศน.ตำบลสาคู จัดกิจกรรมทำดีถวายพ่อหลวง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอพระแสง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพ... (อ่าน 96 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (06 ธ.ค. 2556)กศน.อำเภอพระแสง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลไทรโสภา จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพร... (อ่าน 193 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : p.a.t (06 ธ.ค. 2556)กศน.ตำบลไทรโสภา จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 3
  หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.ตำบลไทรโสภา จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556
  06 ธ.ค. 2556
   กศน.อำเภอพระแสง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ครู มาลี ทองพันธ์
  31 ต.ค. 2556
   กศน.ตำบลสินปุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง
  18 พ.ย. 2556
   กศน.ตำบลสินปุน ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
  18 พ.ย. 2556
   กศน.อำเภอพระแสง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  29 ต.ค. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©