• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา


  หมวด : กศน.อำเภอวิภาวดี
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.อำเภอไชยาร่วมเดินขบวนวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2557 จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่ิ่อเนื่อง จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 2 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 รูป ฮิต    

   ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวิภาวดี (อ่าน 70 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (02 ต.ค. 2557)   วันที่  1 ตุลาคม  2557  นางเบญจพร  สมุทรเศรษฐ  ผอ.กศน.อำเภอวิภาวดี เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วน...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ประชุมบุคลากรประจำเดือน (อ่าน 53 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (02 ต.ค. 2557)  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวิภาวดี อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 87 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (26 ก.ย. 2557)   เมื่อวันที่  25  กันยายน  2557 กศน.อำเภอวิภาวดี รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากคณะกรรมการส่วนกลางป็นผู้ประเมิน ณ กศ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ (อ่าน 88 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 ส.ค. 2557)   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย ม.10 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ....
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี นำนักศึกษาศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเ... (อ่าน 94 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 ส.ค. 2557)   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี ฯ (อ่าน 49 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (13 ส.ค. 2557)  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี โดยมีนาย...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ... (อ่าน 60 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (31 ก.ค. 2557)  เมื่อวันที่ 29 กรกฎคม 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ดำเนินกิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะและภาคีเครือข่ายเพื่อก้าวสู่ประช...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านสีขาว ดำรงชีวิ... (อ่าน 62 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (08 ก.ค. 2557)  วันที่ 8 กรกฎาคม  2557 กศน.อำเภอวิภาวดี โดยบุคลากร ครู ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านสีขาวดำรงชีวิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ อบ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมโครงการปลูกป่ากับตำรวจภูธรจังห... (อ่าน 60 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (08 ก.ค. 2557)  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอวิภาวดีได้เข้าร่วมโครงการยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน โดยการปลูกป่าบริเวณพื้นที่ ม.6 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ผอ.กศน.วิภาวดี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน ... (อ่าน 76 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 มิ.ย. 2557)   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 นางเบญจพร  สมุทรเศรษฐ ผอ.กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวิภาวดี พบปะนักเรียน รร.ตะกุกใต้...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ประชุมบุคลากรประจำเดือน (อ่าน 63 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 มิ.ย. 2557)  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้ดำเนินการประชุมบุคลากร ประจำเดือน  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวิภาวดี  โดยมีนางเบญจพร&nbs...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ผอ.กศน.วิภาวดี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสห... (อ่าน 78 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 มิ.ย. 2557)  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นางเบญจพร  สมุทรเศรษฐ ผอ.กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสหกรณ์นิคม ณ โรงเรียนบ้านสหกรณ์...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อกา... (อ่าน 84 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 มิ.ย. 2557)  วันที่ 24,27 มิถุนายน  2557 นางเบญจพร  สมุทรเศรษฐ ผอ.กศน.อำเภอวิภาวดี และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีประชาคมตามโครงการปรองดอกสมา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านสีขาวฯ (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 มิ.ย. 2557)  เมื่อวันที่  26 มิถุนายน  2557 บุคลากร กศน.อำเภอวิภาวดี และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านสีขาว ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (อ่าน 38 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 มิ.ย. 2557)  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บุคลากร กศน.อำเภอวิภาวดี ได้จัดโครงการพัฒนาคุรภาพผู้สูงอายุ ขึ้น ณ ชมรมผู้สูงอายุ ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมอบรมเตรียมความพร้อมประกันคุณภา... (อ่าน 39 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 มิ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 บุคลากร กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมโครงการ อบรมพํฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกาษาจากภายนอก ณ กศน.สอ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมโครงการอบรมยุวกาชาด (อ่าน 43 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 มิ.ย. 2557)  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน บุคลากร กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมงานโครงการประชุมสัมนาสร้างเครือข่ายยุวกาชาด(ภาคใต้) ณ โรงแรมไดมอน อ.เมือง จ.สุ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 5... (อ่าน 65 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (13 มิ.ย. 2557)  วันที่ 13 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ประชุมบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวิภาวดี  โดยมีนางเบญจพร  สมุทรเศร...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดีร่วมกิจกรรม สุดยอด กศน. (อ่าน 52 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (04 มิ.ย. 2557)  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน. ณ ห้างเทร็นทรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีบุคลากร กศน.วิภาวดี และนักศึกษ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.วิภาวดี จัดกิจกรรมอบรมแกนนำด้านเศรษฐกิจพอเพียง... (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (04 มิ.ย. 2557)  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 กศน.วิภาวดีได้จัดกิจกรรม อบรมแกนนำด้านเศรษฐกิจและศึกษาดูงาน ณ บ้านห้วยทราย ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 3
  1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.อำเภอวิภาวดี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2556
  25 พ.ย. 2556
   กศน.อำเภอวิภาวดีร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
  27 ม.ค. 2557
   กศน.อำเภอวิภาวดี เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาลูกเสือวิสามัญชั้นสูง
  12 ธ.ค. 2556
   กศน.อำเภอวิภาวดี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  26 ธ.ค. 2556
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
  24 ต.ค. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©