• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet


  หมวด : กศน.อำเภอวิภาวดี
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.ตำบลพนมจัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ     กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมบุคลากร จำนวน 5 รูป มาใหม่     โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /56 จำนวน 8 รูป มาใหม่     กศน.ตำบลเวียงจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน อบรมชุมชนเข้มแข็งและการป้องกันสาธารณภัย การกู้ภัย/การปฐมพย... จำนวน 21 รูป มาใหม่     กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึก... จำนวน 23 รูป    

   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมสวดผ้าห่มพระธาตุ (อ่าน 12 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (28 มี.ค. 2557)  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกับทางวัฒนธรรมอำเภอวิภาวดี ทำพิธีสวดผ้าห่มพระธาตุ ณ วัดอรัญญาราม ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลตะกุกใต้ จัดโครงการ OTOP MINI MBA (อ่าน 4 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (24 มี.ค. 2557)  ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 6 มี.ค. 57 กศน.ตำบลตะกุกใต้ ได้จัดโครงการ OTOP MINI MBA กิจกรรมภาษาอักฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี จัดโครงการงานช่างปูน (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 6 รูป
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (17 มี.ค. 2557)  ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 13 มี.ค. 57 กศน.อำเภอวิภาวดี จัดโครงการงานช่างปูนให้กับนักศึกษา ณ กศน.อำเภอวิภาวดี อเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภ... (อ่าน 7 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (17 มี.ค. 2557)   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยมีนางเบญจพร  สมุทรเศรษฐ ผอ.กศน....
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลตะกุกใต้ จัดโครงการพัฒนาอาชีพ การทำขนม (อ่าน 10 ครั้ง) จำนวน 8 รูป
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (13 มี.ค. 2557)     ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.ตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ฯ การทำขนม ณ กศน.ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จ....
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลตะกุกเหนือ จัดโครงการศึกษาอาชีพ OTOP MINI ... (อ่าน 12 ครั้ง) จำนวน 12 รูป
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (26 ก.พ. 2557)   ตั้งแต่ วันที่ 17 ก.พ. 57 - 4 มี.ค. 57 กศน.ตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดโครงการ การศึกษาอาชีพ OTOP MINI MBA กิจกรรมการทำอาหารคาวหวาน ณ กศน.ตำบลตะ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดีร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (อ่าน 28 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 ม.ค. 2557)  เมื่อวันที่  24 - 25 มกราคม 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ  ณ ค่าลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไสยง อำเภ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลตะกุกเหนือ จัดโครงการพัฒนาอาชีพ (อ่าน 14 ครั้ง) จำนวน 6 รูป
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 ม.ค. 2557)  ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. - 9 ก.พ. 57 กศน.ตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดโครงการพํฒนาอาชีพการทำขนมแบบต่างๆ  ณ กศน.ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลตะกุกเหนือ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้า... (อ่าน 10 ครั้ง)
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (27 ม.ค. 2557)  ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. - 3 ก.พ. 57  กศน.ตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ict ณ กศน.ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดส...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 255... (อ่าน 13 ครั้ง) จำนวน 6 รูป
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (14 ม.ค. 2557)  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ หน้าสนาม อบต.ตำบลตะกุกเหนือ โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอวิภาวดี...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีให... (อ่าน 39 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (26 ธ.ค. 2556)  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิภาวดี โดยมีนางเบญจพร  สมุท...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 25... (อ่าน 19 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (26 ธ.ค. 2556)  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 กศน.อำเภอวิภาวดี จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวิภาวดี โดยมีนางเบญจพร  สมุทรเศร...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี พัฒนาห้องสมุดประชาชน (อ่าน 23 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (18 ธ.ค. 2556)  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิภาวดี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดขึ้น โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลตะกุกเหนือมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จัดโครงการพัฒนา กศน.ตำ... (อ่าน 27 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (12 ธ.ค. 2556)   เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 กศน.ตำบลตะกุกเหนือ จัดโครงการพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ กศน.ตำบลตะ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาลูกเสือวิสามัญช... (อ่าน 43 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (12 ธ.ค. 2556)  เมื่อวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 บุคลากร กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไสยง ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมงาน 5 ธันวาคม 2556 (อ่าน 33 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (12 ธ.ค. 2556)  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมพีธีทำบูญตักบาตร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2556... (อ่าน 33 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (25 พ.ย. 2556)   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและมีการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำภาคเรียนขึ้น ณ ศาลาประชาค...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ประชุมคระกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 38 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (08 พ.ย. 2556)   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอวิภาวดี ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประชุมชี้แจงวางแผนงานการทำงานในงบประมาณ 2557 ณ ห้องประช...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา 2/2556 (อ่าน 35 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (24 ต.ค. 2556)   กศน.อำเภอวิภาวดี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาประจำภาเรียนที่ 2/2556 ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556 โดยใช้ กศน.อำเภอวิภาวดี เป็นสถานที...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช (อ่าน 40 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์ (24 ต.ค. 2556)    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 กศน.อำเภอวิภาวดี เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหารา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 1
  1

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.อำเภอวิภาวดี เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาลูกเสือวิสามัญชั้นสูง
  12 ธ.ค. 2556
   กศน.อำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
  24 ต.ค. 2556
   กศน.อำเภอวิภาวดี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  26 ธ.ค. 2556
   กศน.อำเภอวิภาวดี ประชุมคระกรรมการสถานศึกษา
  08 พ.ย. 2556
   กศน.อำเภอวิภาวดี ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา 2/2556
  24 ต.ค. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©