• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet


  หมวด : กศน.อำเภอบ้านนาเดิม
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำพขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าเคย จำนวน 10 รูป ฮิต     กศน.อำเภอบ้านนาเดิม เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 4 รูป     กศน.ตำบลพนมจัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ     กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมบุคลากร จำนวน 5 รูป มาใหม่     โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /56 จำนวน 8 รูป มาใหม่    

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิ... (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (18 เม.ย. 2557)

  ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้าน...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลนาใต้ เข้าร่วมกิจกรรมรดนำผู้สูงอายุเนื่องใ... (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (18 เม.ย. 2557)นายสัมพันธ์ คงทรัพย์ ครู กศน.ตำบลนาใต้ และบุคลากร กศน.อำเภอบ้านนาเดิม เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสรงน้ำพระและรดนำผู้สูงอายุ เนื่องในวันส...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลบ้านนาเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 12 รูป
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (17 เม.ย. 2557)กศน.ตำบลบ้านนาเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ในวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ศาลาผู้สูงอายุคลองน้ำดำ หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (17 เม.ย. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาเดิมเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ สี่แยกอำเภอบ้านนาเดิม
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบปร... (อ่าน 10 ครั้ง) จำนวน 23 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (09 เม.ย. 2557)ในวันที่ 9 เมษายน 2557 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิมจัดกิจกรรมวันรักการอ... (อ่าน 17 ครั้ง) จำนวน 10 รูป
  โดย : กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (02 เม.ย. 2557)

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม ได้จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2557 เพื่อปลุกจิตสำนึกรักการอ่านให้กับเยาวชน และประชา...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใ... (อ่าน 20 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (02 เม.ย. 2557)

  กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ประชาสัมพันธ์ ติดแผ่นป้ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของ กศน.ตำบล ในพื้นที่ให้บริการ<...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โครงการติว... (อ่าน 13 ครั้ง) จำนวน 10 รูป
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (03 มี.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาเดิมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่การสอบระดับชาติ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานแห่งชาตใต้ร่มเ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมงานกศน.สัญจร มหกรรมวิทยาศาส... (อ่าน 19 ครั้ง) จำนวน 8 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (27 ก.พ. 2557)ในวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2557 ผู้อำนวยการและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดบูธ แสดงสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพดีเด่น การทำบายศรี ของกศน.อำเภอบ้านนาเดิม ณ ศู...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลทรัพย์ทวีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลู่มปลูกผั... (อ่าน 15 ครั้ง) จำนวน 15 รูป
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (24 ก.พ. 2557)

  กศน.ตำบลทรัพย์ทวี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เมื่อวันที่ 10-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กศน.ตำบล...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลบ้านนานำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเข้าประ... (อ่าน 20 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (12 ก.พ. 2557)กศน.ตำบลบ้านนานำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชื่อ บายศรีบารมี เข้าประกวดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   นายสัมพันธ์ คงทรัพย์ ครู กศน.ตำบลนาใต้ เยี่ยมกิจกรร... (อ่าน 18 ครั้ง) จำนวน 5 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (12 ก.พ. 2557)วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายสัมพันธ์ คงทรัพย์ ครู กศน.ตำบลนาใต้ เยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรร...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลนาใต้ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อกา... (อ่าน 22 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (12 ก.พ. 2557)กศน.ตำบลนาใต้ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โครงการปูกระเบื้อง ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557
  ณ กศน.ตำบลนาใต้ หมู่...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ผลิตภัณฑ์สินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ กศน.ตำบลบ้านนา... (อ่าน 25 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (08 ก.พ. 2557)ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ กศน.ตำบลบ้านนา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ กศน.อำเภอบ้านนาเดิม เข้าประกวดสินค้าของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระดับ กศน.จังห...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมส... (อ่าน 24 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (01 ก.พ. 2557)กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ในวันที่ 31 มกราคม 2556 ณ ศูนย์อบสมุนไพรบ้านดอนยูง หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ครูกศน.ตำบลบ้านนาและครูกศน.ตำบลทรัพย์ทวีเข้าร่วมประ... (อ่าน 13 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (29 ม.ค. 2557)ครู กศน.ตำบลบ้านนาและครู กศน.ตำบลทรัพย์ทวี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพของคน... (อ่าน 25 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (22 ม.ค. 2557)กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาผู้สูงอายุคลองน้ำดำ หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลบ้านนามอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการศิลปะปร... (อ่าน 25 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (22 ม.ค. 2557)กศน.ตำบลบ้านนามอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการศิลปะประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 12.30-13.00 น. ณ ศาลาผู้สูงอายุคลองน้ำดำ หมู่ 2 ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลทรัพย์ทวีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้ใหญ่ยอ... (อ่าน 16 ครั้ง) จำนวน 10 รูป
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (18 ม.ค. 2557)เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 กศน.ตำบลทรัพย์ทวี ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมประจำปี2557 โดยมีส่วนร่วมในการจัดสถานที่แล...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลทรัพย์ทวีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี... (อ่าน 17 ครั้ง) จำนวน 11 รูป
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (18 ม.ค. 2557)

  กศน.ตำบลทรัพย์ทวี จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรในตำบล... ...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 3
  1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556
  21 พ.ย. 2556
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในห้องสมุด
  29 ต.ค. 2556
   กศน.ตำบลนาใต้ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศักษาเทียบระดับการศึกษาและนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.ปลาย) ครั้งที่ 2 ปีการศ...
  22 ต.ค. 2556
   กศน.ตำบลนาใต้ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  28 พ.ย. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  21 พ.ย. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©