• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 34 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา


  หมวด : กศน.อำเภอบ้านนาเดิม
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก กศน. ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รูป มาใหม่     กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม-จริยธรรม จำนวน 6 รูป มาใหม่     กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมโครงการเสวนาภาคีเครือข่าย มาใหม่     กศน.อำเภอดอนสักต้อนรับคณะจากกศน.อำเภอเกาะสมุย จำนวน 2 รูป มาใหม่     กศน.อำเภอไชยา ร่วมโครงการอำเภอไชยายิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะหาดแหลมโพธิ์ พุมเรียง  จำนวน 4 รูป มาใหม่    

   กศน.ตำบลทรัพย์ทวีจัดโครงการลดภาวะโลกร้อน (อ่าน 13 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (15 ก.ค. 2557)

  เมื่อวันที่ 4-15 เดือนกรฏาคม พ.ศ.2557 กศน.ตำบลทรัพย์ทวีจัดโครงการลดภาวะโลกร้อนโดยร่วมกับกลุ่มชาวบ้านและอสม.ภายในตำบลทรัพย์ทวี

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรอง... (อ่าน 10 ครั้ง) จำนวน 11 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (10 ก.ค. 2557)ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา9.00 น. ได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยใช้มิติทางพุทธศาสนา ในการแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความ... (อ่าน 12 ครั้ง) จำนวน 8 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (09 ก.ค. 2557)ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น. บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมเดินรณรงค์สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความป... (อ่าน 16 ครั้ง) จำนวน 5 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (09 ก.ค. 2557)ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมลดความเหลื่ื่่อมล่่่ำทางสั... (อ่าน 11 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (08 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและแก้ปัญหาทุจริต ในวันที่ 3 ก.ค. 2557 ณ กศน.ตำบลบ้านนา
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ ของกศน... (อ่าน 32 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (02 ก.ค. 2557)วันที่30 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอบ้านนาเดิมต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่และบุคลากรจากกศน.อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านาเดิม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมช... (อ่าน 14 ครั้ง) จำนวน 5 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (01 ก.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดโครงการแกนนำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลบ้านนา ระหว่างวันที่13-28 พฤษภ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเ... (อ่าน 16 ครั้ง) จำนวน 10 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (01 ก.ค. 2557)ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรมไหว้ครู ของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลนาใต้ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ... (อ่าน 15 ครั้ง) จำนวน 12 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (01 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลนาใต้ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการลดภาวะโลกร้อน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ กศน.ตำบลนาใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ผอ.อภิญญา อาวุธ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการ(บ้านฉัน ... (อ่าน 9 ครั้ง) จำนวน 9 รูป
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (01 ก.ค. 2557)เมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 นางสาวอภิญญา อาวุธ ผอ.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม เข้าร่วมเป็นเกียรต...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิมร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำ... (อ่าน 18 ครั้ง) จำนวน 14 รูป
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (28 มิ.ย. 2557)

  วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนท... (อ่าน 10 ครั้ง) จำนวน 12 รูป
  โดย : วินิตยา (26 มิ.ย. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ในงาน จังหวัดเคลื่อนที่
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลทรัพย์ทวี จัดกิจกรรม OTOP MINI MBA ร่วมกั... (อ่าน 16 ครั้ง) จำนวน 10 รูป
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (21 มิ.ย. 2557)ระหว่างวันที่ 3-30 มิถุนายน พ.ศ2557 กศน.ตำบลทรัพย์ทวี จัดโครงการอบรมการตลาดและช่องทางการจำหน่าย ให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลทรัพย์ทวี โดยมี อบต.ทรัพย์ทวี สน...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  (อ่าน 15 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (21 มิ.ย. 2557)

  วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 กศน.ตำบลทรัพย์ทวีได้เข้าร่วมประชุมกับนายกิตศักดิ์ นาคกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการจัดนิทรรศกา...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมเรื่องการมอบที่ดินเพื่อสร้าง กศน.ตำบลทรัพย์ทว... (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (21 มิ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ทวี มีมติให้มอบที่ดินจากการซื้อที่ดินด้าหลังศาลาเอกประสงค์...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการออกกำลังกายแล... (อ่าน 11 ครั้ง) จำนวน 6 รูป
  โดย : ปชส อำเภอบ้านนาเดิม (20 มิ.ย. 2557)

  กศน.ตำบลท่าเรือจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการออกกำลังกายและอาหารเพื่อสุขภาพขอ...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลบ้านนาและกศน.เทศบาลตำบลบ้านนาจัดโึครางการเพ... (อ่าน 14 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (19 มิ.ย. 2557)กศน.ตำบลบ้่านนาและกศน.เทศบาลตำบลบ้านนาจัดโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูปเห็ดร่วมกับอบต.บ้านนา ระหว่่างวันที่ 16-28 มิถุนายน 2557 ณ กศน.ตำบลบ้านนา
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบ้านนาเดิม เข้าร่วมกิจกรร... (อ่าน 12 ครั้ง) จำนวน 6 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (13 มิ.ย. 2557)ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบ้านนาเดิม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพความพิการที่บ้าน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการป...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คน... (อ่าน 15 ครั้ง) จำนวน 8 รูป
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (13 มิ.ย. 2557)นางพรทิพย์ แสนเสนา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ผู้พิการ) ที่มีความบกพร่องทา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมบูรณาการเกี่ยวกับการทำบายศ... (อ่าน 14 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (30 พ.ค. 2557)กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำบายศรีไหว้ครู
  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ กศน.ตำบลบ้านนา 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 4
  1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556
  21 พ.ย. 2556
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในห้องสมุด
  29 ต.ค. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  21 พ.ย. 2556
   กศน.ตำบลนาใต้ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศักษาเทียบระดับการศึกษาและนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.ปลาย) ครั้งที่ 2 ปีการศ...
  22 ต.ค. 2556
   กศน.ตำบลนาใต้ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  28 พ.ย. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©