• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา


  หมวด : กศน.อำเภอบ้านนาเดิม
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.อำเภอไชยาร่วมเดินขบวนวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2557 จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่ิ่อเนื่อง จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 2 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 รูป ฮิต    

   กศน.อำเภอบ้านนาเดิมจัดโครงการจากรุ่นสู่รุ่น (อ่าน 33 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (26 พ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอบ้านนเดิมจัดโครงการจากรุ่นสู่ร่น(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ,กิจกรรมปรมนิเทศ) ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ผู้อำนวยการสำนัำำกงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มานิ... (อ่าน 33 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (21 พ.ย. 2557)

  นายธนากร  เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มานิเทศ กศน.อำเภอบ้านนาเดิม

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ประชุมบุคลากร (อ่าน 58 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (12 พ.ย. 2557)

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมเรื่องประกันคุณภาพการศึ...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ชมพิธีเปิด โครงการ ETV  (อ่าน 40 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (12 พ.ย. 2557)

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม โดยนางสาวอภิญญา  อาวุธ ผอ.กศน.อำเภอบ้า...

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   บุคลากร กศน.ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช (อ่าน 96 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (29 ต.ค. 2557)ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ ท่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   บุคลากร กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกันจัดพวงมาลาเนื่อ... (อ่าน 74 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (29 ต.ค. 2557)ในวันที่22 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกันจัดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมเวทีเสวนา สร้างค่านิ... (อ่าน 64 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (24 ก.ย. 2557)ในวันที่ 24 กันยายน 2557 กศน.อำเภอบ้านนาเดิมจัดกิจกรรมเวทีเสวนา สร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิมจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/255... (อ่าน 39 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.อำเภอบ้านนาเดิม (24 ก.ย. 2557)

  กศน.อำเภอบ้านนาเดิมสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/2557

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 71 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (16 ก.ย. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 การประกวดโครงงานนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะเลิศการ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิมร่วมจัดกิจกรรมค่ายปร... (อ่าน 66 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : ปชส อำเภอบ้านนาเดิม (29 ส.ค. 2557)

  ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิมร่วมจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชุมชนบำบัด

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิมร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกร... (อ่าน 58 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
  โดย : ปชส อำเภอบ้านนาเดิม (29 ส.ค. 2557)กศ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิมประเมินคุณถาพการศึกษาระดับชาติ(... (อ่าน 50 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : ปชส อำเภอบ้านนาเดิม (29 ส.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาเดิมประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-N...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชุมชนบำบัด (อ่าน 43 ครั้ง) ฮิต
  โดย : ปชส อำเภอบ้านนาเดิม (27 ส.ค. 2557)

  กศน.อำเภอบ้านนาเดิมร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชุมชนบำบัด

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนช... (อ่าน 45 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (14 ส.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัย ในวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ... (อ่าน 48 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (14 ส.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกับทางอำเภอบ้านนาเดิม หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม โดยกศน.เทศบาลตำบลบ้านนา จัดโคร... (อ่าน 47 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (14 ส.ค. 2557)ในวันที่ 19 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2557 จัดกิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ โครงการศิลปะประดิษฐ์ของที่ระลึกชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 20 คน ณ ชุมชนตลาดบนเทศบาลตำบลบ้า...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม โดยกศน.เทศบาลตำบลบ้านนา จัดโคร... (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (13 ส.ค. 2557)ในวันที่ 3-25 กรกฎราคม 2557 กศน.เทศบาลตำบลบ้านนา จัดโครงการอาชีพOTOP mini MBA ให้กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา ณ วัดทองประทานและชุมชนตลาดบนเทศบาลตำบล...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิมจัดโครงการพัฒนาวิชาการ บูรณาการ... (อ่าน 63 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
  โดย : ปชส.กศน.อำเภอบ้านนาเดิม (13 ส.ค. 2557)ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมโครงกราพัฒนาวิชากร บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และ สถานศึกษา 3D ณ วัดทองประทาน อำเภอบ้านนาเดิม
  ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาต... (อ่าน 56 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : วินิตยา (05 ส.ค. 2557)

  กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดบอร์ดนิทรรสการให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2557

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลทรัพย์ทวีจัดโครงการลดภาวะโลกร้อน (อ่าน 87 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : กศน.ตำบลทรัพย์ทวี (15 ก.ค. 2557)

  เมื่อวันที่ 4-15 เดือนกรฏาคม พ.ศ.2557 กศน.ตำบลทรัพย์ทวีจัดโครงการลดภาวะโลกร้อนโดยร่วมกับกลุ่มชาวบ้านและอสม.ภายในตำบลทรัพย์ทวี

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 5
  1 | 2 | 3 | 4 | 5  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556
  21 พ.ย. 2556
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในห้องสมุด
  29 ต.ค. 2556
   กศน.ตำบลนาใต้ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศักษาเทียบระดับการศึกษาและนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.ปลาย) ครั้งที่ 2 ปีการศ...
  22 ต.ค. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาเดิม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  21 พ.ย. 2556
   กศน.ตำบลนาใต้ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำโครงการปูกระเบื้อง
  12 ก.พ. 2557
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©