• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา


  หมวด : กศน.อำเภอบ้านนาสาร
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.อำเภอไชยาร่วมเดินขบวนวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2557 จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่ิ่อเนื่อง จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 2 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 รูป ฮิต    

   กศน.ตำบลทุ่งเตาใหม่ ร่วมทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์ศรีสมนึ... (อ่าน 33 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (25 พ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  2557 กศน.ตำบลทุ่งเตาใหม่ ร่วมทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์ศรีสมนึก
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลนาสาร นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกินอาหาร... (อ่าน 38 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (25 พ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2557 กศน.ตำบลนาสาร นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกินอาหาร ในเทศกาลนาสารฟู๊ดแฟร์
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลคลองปราบ ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเ... (อ่าน 36 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (25 พ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2557 กศน.ตำบลคลองปราบ ร่วมกับอำเภอบ้านนาสาร จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
    กศน.ตำบลนาสาร ส่งแม่บ้านเข้าแข่งขันประกอบอาหารพื้น... (อ่าน 26 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (25 พ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2557 กศน.ตำบลนาสาร ส่งแม่บ้านเข้าแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ในเทศกาลอาหารฟู้ดแฟร์
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอบ้านนาสาร ปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานการศึก... (อ่าน 23 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (25 พ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานการศึกษา ผู้จบ กศน.ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กิจกรรมประเพณีการทอดกฐินที่วัดเขาโคก  (อ่าน 29 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (25 พ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2557 กศน.ตำบลคลองปราบ ร่วมกิจกรรมประเพณี การทอดกฐิน ที่วัดเขาโคก ต.พรุพี
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   พัฒนา กศน.ตำบลคลองปราบ (อ่าน 26 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (25 พ.ย. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ พัฒนา กศน.ตำบลบริเวณรอบอาคาร กศน.ตำบล
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ครู กศน.ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร ร่วมกิจกรรมอนุ... (อ่าน 22 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (25 พ.ย. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ต้อนรับ ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโ... (อ่าน 110 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (07 ส.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาสาร ตัอนรับ ดร.ปรีชา  ชื่นชนกพิบูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และคณะนิเทศ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมขยายพันธ์ุกล้วยหอมทอง (อ่าน 47 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (07 ส.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดกิจกรรมขยายพันธ์ุกล้วยหอม ให้กับประชาชน ณ กศน.ตำบลน้ำพุ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกระบวนการเรียนรู้ สุขภาพ และสุขภาพจิต (อ่าน 69 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (07 ส.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรและอาสาสมัคร กศน.จัดกระบวนการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ร่วมจัดนิทรรศการในงานเงาะนาสาร  (อ่าน 66 ครั้ง) ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (30 ก.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาสาร ร่วมจัดนิทรรศการในงานเงาะนาสาร 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   โครงการทำขนนไทยเพื่อธุรกิจ  (อ่าน 80 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (30 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลทุ่งเตา จัดโครงการทำขนมไทยเพื่อธุรกิจ 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กิจกรรมรำวงมาตรฐาน  (อ่าน 65 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (30 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลทุ่งเตา จัดกิจกรรมรำวงมาตรฐาน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร... (อ่าน 58 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (30 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลควนศรี จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร กำจัดขยะ 40 ชั่วโมง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   รวมพลังวิทยากรยุวกาชาดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1  (อ่าน 60 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557) บุคลากร กศน.อำเภอบ้านนาสาร เข้ารวมโครงการรวมพลังวิทยากรยุวกาชาดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  (อ่าน 42 ครั้ง) ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การศึกษาต่อเนื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรผสมผสาน ... (อ่าน 47 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ จัดกิจกรรม การเกษตรผสมผสาน 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ร่วมต้อนรับเครือข่ายกลุ่มยุติธรรมของจังหวัดสุรินทร... (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ นำนักศึกษา ร่วมต้อนรับเครื่อาข่ายกลุ่มยุติธรรมของจังหวัดสุรินทร์ 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฟังธรรม ในวันอาสาฬหบูชา (อ่าน 52 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ นำนักศึกษา กศน.เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฟังธรรม ในวันอาสาฬหบูชา 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 5
  1 | 2 | 3 | 4 | 5  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
  10 ต.ค. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาสารจัดปฐมนิเทศและไหว้ครู นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  22 พ.ย. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญ
  10 ก.พ. 2557
   กศน.ตำบลควนศรี ร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
  07 ต.ค. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดปัจฉิมนิเทศ และมอบหลักฐานการจบ
  22 พ.ย. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©