• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet


  หมวด : กศน.อำเภอบ้านนาสาร
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.ตำบลทุ่ง ร่วมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำเลี้ยงพระ ประจำปี 2557 มาใหม่     กศน.ตำบลโมถ่าย ร่วมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  จำนวน 16 รูป มาใหม่     กศน.ตำบลเลม็ด ร่วมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำเลี้ยงพระ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 จำนวน 14 รูป มาใหม่     กศน.ตำบลเวียง ร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 จำนวน 8 รูป มาใหม่     กศน.ตำบลเวียง ร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 จำนวน 14 รูป มาใหม่    

   จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร... (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 2 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (11 เม.ย. 2557)วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการจัดการขยะในชุชน...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ (อ่าน 3 ครั้ง) มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (11 เม.ย. 2557)วันที่ 18 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อมอบหมายการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ศึกษาดูงานเทียบระดับการศึกษา เรื่อง คนไทยดำเนินชีว... (อ่าน 13 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (11 เม.ย. 2557)วันที่ 26 - 27 มีนาคม  2557  ประชุมสัมมนาวิชาการ ศึกษาดูงานเทียบระดับการศักษา เรื่อง"คนไทยดำเนินชีวิตตามรอยพ่อ ยึดมี่นในระบอบประชาธิปไต...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   นำนักศึกษาประทับตราบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (อ่าน 4 ครั้ง) จำนวน 1 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส. จันทนา ปอยี (11 เม.ย. 2557)วันที่ 22 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร นำนักศึกษา กศน.จำนวน 15 คน เป็นเจ้าหน้าที่ประทับตราบัตรเลือกตั้งสมาาชิกวุฒิสภา 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   นิเทศการดำเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการ (อ่าน 7 ครั้ง) จำนวน 2 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (11 เม.ย. 2557)วันที่ 20 มีนาคม  2557 ดำเนินงานการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการ 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 2 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (11 เม.ย. 2557)วันที่ 30 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร ไดัดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกต... (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 1 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (09 เม.ย. 2557)วันที่ 23 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สำ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ดำเนินการสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาระดับการศึกษาขั้น... (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (04 เม.ย. 2557)วันที่ 8 - 9 , 15-16 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร ดำเนินการสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25576
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมคณะทำงาน จ่าย-รับ บัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือ... (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (04 เม.ย. 2557)วันที่ 28 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน จ่าย-รับ บัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสา...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดสัมมนาผู้เข้าเทียบระดับฯ (อ่าน 7 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (04 เม.ย. 2557)วันที่ 25 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดสัมมนาผู้รับการเทียบระดับการศึกษา 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เป็นคณะทำงานจ่าย- รับบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั... (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (04 เม.ย. 2557)วันที่ 29 - 30 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร ร่วมเป็นคณะทำงานจ่าาย - รับบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้กับหน่วยเลือกตั้งในเขตอำ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือ... (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (04 เม.ย. 2557)วันที่ 21 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมปรชุมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ศึกษาดูงานเทียบระดับการศึกษา เรื่อง คนไทยดำเนินชีว... (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (02 เม.ย. 2557)วันที่ 26 - 27 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร และกศน.อำเภอเคียนซา นำผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษา ประชุมสัมมนาวิชาการ ศึกษาดูงานเทียบระดับการศ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 7 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
  โดย : น.ส. จันทนา ปอยี (28 มี.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาสาร นำนักศักษาเข้าค่ายลูกเสือ ที่ กองร้อยตำรวจตระเวรชายแดน 417 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (การจักรสานตะกร้าพลาสติ... (อ่าน 10 ครั้ง) จำนวน 5 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (28 มี.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ จัดกิจกรรมการศึกษษเพื่อพัฒนาอาชีพ (การจักรสานตะกร้าพลาสติก)
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดงานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน(การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝ... (อ่าน 11 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (28 มี.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (อ่าน 9 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (28 มี.ค. 2557)ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันที่ 30 มีนาคม 2557
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากเส้นพลาส... (อ่าน 8 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
  โดย : น.ส. จันทนา ปอยี (24 มี.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ จัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้จากเส้นพลาสาติก
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (อ่าน 9 ครั้ง) จำนวน 12 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (06 มี.ค. 2557)เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมสร้างเกษตรกรยุคใหม่
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมองค์นักศีกษา (อ่าน 18 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (06 มี.ค. 2557)เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 2
  1 | 2  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
  10 ต.ค. 2556
   กศน.ตำบลควนศรี ร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
  07 ต.ค. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดปัจฉิมนิเทศ และมอบหลักฐานการจบ
  22 พ.ย. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาสารจัดปฐมนิเทศและไหว้ครู นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  22 พ.ย. 2556
   กศน.ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร ร่วมประเพณีวันสารทเดือนสิบ
  08 ต.ค. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©