• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา


  หมวด : กศน.อำเภอบ้านนาสาร
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.ตำบลชลครามจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(อาชีพเพื่อการมีงานทำพิเศษ) จำนวน 2 รูป มาใหม่     กศน.ตำบลปากแพรกจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(อาชีพเพื่อการมีงานทำพิเศษ) จำนวน 4 รูป มาใหม่     กศน.อำเภอบ้านตาขุน ร่วมกิจกรรม"ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ ๑๐" จำนวน 8 รูป     บุคลากรบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 รูป มาใหม่     กศน.อำเภอพระแสง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก กศน. ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รูป มาใหม่    

   รวมพลังวิทยากรยุวกาชาดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1  (อ่าน 1 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557) บุคลากร กศน.อำเภอบ้านนาสาร เข้ารวมโครงการรวมพลังวิทยากรยุวกาชาดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  (อ่าน 0 ครั้ง) มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การศึกษาต่อเนื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรผสมผสาน ... (อ่าน 0 ครั้ง) จำนวน 2 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ จัดกิจกรรม การเกษตรผสมผสาน 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ร่วมต้อนรับเครือข่ายกลุ่มยุติธรรมของจังหวัดสุรินทร... (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ นำนักศึกษา ร่วมต้อนรับเครื่อาข่ายกลุ่มยุติธรรมของจังหวัดสุรินทร์ 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฟังธรรม ในวันอาสาฬหบูชา (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 2 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ นำนักศึกษา กศน.เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฟังธรรม ในวันอาสาฬหบูชา 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ การรำไ... (อ่าน 1 ครั้ง) จำนวน 2 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ จัดกิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต กลุ่มผู้สุงอายุ การรำไมัพรองเพื่อสุขภาพ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรม งานการศึกษาต่อเนื่องการทำขนมไทย (อ่าน 1 ครั้ง) จำนวน 2 รูป มาใหม่
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (29 ก.ค. 2557)กศน.ตำบลคลองปราบ จัดกิจกรรม งานการศึกษาต่อเนื่องการทำขนมไทย 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ "การทำน้ำพร... (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (01 ก.ค. 2557)วันที่ 1 กรกฎาคม  2557 กศน.ตำบลควนสุบรรณ จัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ "การทำน้ำพริก"
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ภายใต้โครงการ "สามัคคี ปรอง... (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (01 ก.ค. 2557)วันที่ 26 มิถุนายน  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ภายใต้โครงการ "สามัคคร ปรองดอง สมานฉันท์" 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (อ่าน 4 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (01 ก.ค. 2557)เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2557 กศน.ตำบลน้ำพุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อหต้านยาเสพติด
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ"ช่างเสริ... (อ่าน 9 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (01 ก.ค. 2557)วันที่ 26 มิถุนายน  2557 กศน.ตำบลควนสุบรรณ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ"ช่างเสริมสวย" 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร... (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (01 ก.ค. 2557)เมื่อวันทีี 27 มิถุนายน  2557 กศน.อำเภอบ้านาสาร จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร "การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ&q...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต "การศึกษาเพื่อพัฒนาศั... (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (01 ก.ค. 2557)วันที่ 27 มิถุนายน  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต "การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไต... (อ่าน 2 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (01 ก.ค. 2557)วันที่ 26 มิถุนายน  2557 กศน.ตำบลนาสาร  เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เรียนรู้การทำขนมไทย (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (24 มิ.ย. 2557)วันที่ 23 มิถุนายน  2557 กศน.ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์  นำนักศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำขนมไทย 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   นำนักศึกษาตรวจสุขภาพ (อ่าน 12 ครั้ง)
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (24 มิ.ย. 2557)วันที่ 5 มิถุนายน  2557 ศรช.บ้านไสดง นำนักศึกษาตรวจสุขภาพ และเรียนรู้เรื่องสุขภาพ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เรียนรู้กับชุมชน เรื่องศาสนาและหน้าที่พลเมือง (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (24 มิ.ย. 2557)วันที่ 20 มิถุนายน  2557 กศน.ตำบลทุ่งเตาใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้กับชุมชน เรื่องศาสนาและหน้าที่พลเมือง ณ สำนักสงฆ์ศรีสมนึก
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ"ภาษามลายูในกลุ่ม... (อ่าน 1 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (24 มิ.ย. 2557)วันที่ 14 - 26 มิถุนายน  2557 จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ"ภาษามลายูในกลุ่มประเทศอาเซียน"
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน การแก้ไขปัญหาขยะในชุมช... (อ่าน 10 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (24 มิ.ย. 2557)วันที่ 22 มิ.ย. 2557 กศน.ตำบลทุ่งเตาใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมองค์นักศีกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 11 ครั้ง)
  โดย : น.ส.จันทนา ปอยี (13 มิ.ย. 2557)วันที่ 10 มิถุนายน  2557 กศน.อำเภอบ้านนาสาร ประชุมองค์กรนักศึกษา 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 4
  1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
  10 ต.ค. 2556
   กศน.ตำบลควนศรี ร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
  07 ต.ค. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญ
  10 ก.พ. 2557
   กศน.อำเภอบ้านนาสารจัดปฐมนิเทศและไหว้ครู นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  22 พ.ย. 2556
   กศน.อำเภอบ้านนาสาร จัดปัจฉิมนิเทศ และมอบหลักฐานการจบ
  22 พ.ย. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©