• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา


  หมวด : กศน.อำเภอท่าฉาง
  กลุ่มข่าว :

  ข่าวเด่น :  กศน.อำเภอไชยาร่วมเดินขบวนวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2557 จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่ิ่อเนื่อง จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 6 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 2 รูป ฮิต     กศน.อำเภอดอนสักร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 รูป ฮิต    

   ร่วมกับอำเภอท่าฉาง จัดนิทรรศการ 5 ธันวา มหาราช (อ่าน 36 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (26 พ.ย. 2557)จัดนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ณ กศน.อำเภอท่าฉาง และที่ว่าการอำเภอท่าฉาง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตน์และจุดเน้นดำเนินง... (อ่าน 49 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (26 พ.ย. 2557)

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นางสาวจิณพา สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าฉาง จัดประชุมบุคลากร

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ร่วมต้อนรับ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จั... (อ่าน 58 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (11 พ.ย. 2557)

  11 พฤศจิกายน 2557 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พบปะบุคลากร

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ชมพิธีเปิด โครงการ ETV (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (11 พ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอท่าฉาง โดยนางสาวจิณพา สิทธิฤทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอท่าฉาง  ครู กศน.ตำบลและนักศึกษาทั้ง 6 แห่งตำบลและ อส...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำพขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าเคย (อ่าน 98 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (18 เม.ย. 2557)เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 นำโดยนางสาวจิณพา สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยบุคลากร
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.ตำบลท่าฉางร่วมกิจกรรมงานสมโภชและแห่ผ้าห่มพระธา... (อ่าน 96 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : กศน.ตำบลท่าฉาง (30 มี.ค. 2557)กศน.ตำบลท่าฉางร่วมกับเทศบาลตำบลท่าฉาง วัฒนธรรมอำเภอท่าฉางและหน่วยง...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอท่าฉาง (อ่าน 91 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (18 มี.ค. 2557)เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยมีนายว่อง แก้วนพ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผอ. นางสาวจิณพา สิทธิฤทธิ์
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (อ่าน 87 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (18 มี.ค. 2557)ของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ กศน.อำเภอท่าฉาง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/25... (อ่าน 62 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (08 มี.ค. 2557)

  รายวิชาบังคับ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าฉาง

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ผอ.กศน.อำเภอท่าฉางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ... (อ่าน 75 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (07 มี.ค. 2557)

  ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าฉาง ประจำเดือน มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าฉาง

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายวิชาการภาษาไทย"... (อ่าน 61 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (07 มี.ค. 2557)ให้กับนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2556
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   พัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯจังหวั... (อ่าน 137 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (06 มี.ค. 2557)ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร และแสดงความยินดีกับบุคลากร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาลงพื้นที่ ประเมิ... (อ่าน 78 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (06 มี.ค. 2557)

  ลงพื้นที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอท่าฉาง ต้อนรับนายอำเภอท่าฉาง (อ่าน 117 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
  โดย : admin (16 ก.พ. 2557)เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอท่าฉางต้อนรับนายอำเภอท่าฉาง 
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่... (อ่าน 75 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : admin (16 ก.พ. 2557)นางสาวจิณพา สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวพิกุลพรรณ โลภาศ ครู กศน.อำเภอท่าฉาง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัครรักษา... (อ่าน 54 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (16 ก.พ. 2557)วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บุคลากร กศน.อำเภอท่าฉางร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอท่าฉาง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 166 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
  โดย : admin (16 ก.พ. 2557)กศน.อำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการคุณธรรมนำใจ เทิดทูนสถาบัน พ้นภัยยาเสพติด
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแนะแนวเทียบระดับ... (อ่าน 137 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
  โดย : admim (30 ม.ค. 2557)กศน.อำเภอท่าฉางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแนะแนวเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2556
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   นักศึกษากลุ่ม อสม.วัดมูลเหล็ก จัดกิจกรรม กพช. ค่าย... (อ่าน 80 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
  โดย : admin-thachang (29 ม.ค. 2557)ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2557 ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กศน.อำเภอท่าฉางจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 62 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
  โดย : admin (23 ม.ค. 2557)นายรักชาติ สุวรรณโชติ ครูศรช.วัดน้ำพุ ตำบลเขาถ่าน
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 4
  1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   กศน.อำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม
  03 ต.ค. 2556
   ประชุมบุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 56
  08 พ.ย. 2556
   กศน.อำเภอท่าฉาง ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากร
  16 ต.ค. 2556
   กศน.อำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  16 ก.พ. 2557
   กศน.ตำบลท่าฉางจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ย่อย
  08 พ.ย. 2556
  ทั้งหมด
  activeshow mod ©