• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา

  แจ้งข่าว ถึง กศน.อำเภอ-เมษายน 2553


  # 28 เมษายน 2553  - เรื่อง การมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.และการประชุมผู้บริหาร/ ครู กศน.

                                          
  ในเขตภาคใต้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                     ขอความร่วมมือ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ นำข้าราชการ /พนักงานราชการ /ครู ศรช. ทุกคน เข้าร่วม โดยแต่งกายชุดฟอร์มสีกรมท่า 

                                     (ชุด กศน.) ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อไปยังสถาบันกศน.ภาคใต้ โดยตรง

  # 09  เมษายน 2553  - เนื่องด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จะมานิเทศก์ติดตามงานการศึกษานอกระบบฯ

                                       ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด กศน. จ.สฎ. ในวันที่ 23-24 เมษายน 2553

                                                ดังนั้นเพื่อเป็นการบูรณาการ การประชุมประจำเดือนจึงขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม

                                       จากวันที่ 20 เมษายน 2553 เป็น
  วันศุกร์ ที่ 23  เมษายน  2553  ณ. ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จ.สฏ.

                                       ** หมายเหตุ ให้ทุกสถานศึกษา นำข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะมาในวันประชุมด้วย !!.
     # 08 เมษายน 2553 -
  ขอให้ กศน.อำเภอทุกอำเภอ ส่งเอกสารรายงานดังนี้ (ภายในวันที่ 9 เมษายน 2553
  )

                                     1. สสจ. 1-2 

                                     2. สงป. 301-302 (ไตรมาศ 2) 

                                     3. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือ สำนักงาน กศน.จ.สฏ. ที่ ศธ.0210.82/ว.94

                                         ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
  # 05  เมษายน  2553  -  
  แนวปฏิบัติในการจัดพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Download
     # 02  เมษายน  2553  -  เปลี่ยนแปลงวันประชุมประจำเดือนฯ  จากวันจันทร์  ที่  5  เมษายน  2553  เป็น 
  วันอังคาร  ที่  20  เมษายน  2553  
   เวลา  และสถานที่  เหมือนเดิมค่ะ  สงวนลิขสิทธิ์โดย © --::-- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี --::-- All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2010-05-21 (2102 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©