• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา

  แจ้งข่าว ถึง กศน.อำเภอ-พฤศจิกายน2552
  แจ้งข่าว ถึง กศน.อำเภอ-พฤศจิกายน2552     # 25 พฤศจิกายน 2552
   
  - หนังสือมอบอำนาจ (จากสำนักงาน กศน.)

  # 25 พฤศจิกายน 2552 - (กศน.ดอนสัก/กศน.เกาะพะงัน)

                                    
  แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก,เกาะพะงัน
  # 16 พฤศจิกายน 2552 
  -แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารประจำเดือนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 

                                  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     # 13 พฤศจิกายน 2552
   -การอบรมครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 
   

  # 13 พฤศจิกายน 2552
   -สรุปสาระการประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์บำเหน็จรายเดือน "บำนาญ" และการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ.   # 11 พฤศจิกายน 2552 -การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ศว.กาญจนบุรี.   # 04 พฤศจิกายน 2552 -ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหาร กศน.ในเขตภาคใต้ 

  # 04 พฤศจิกายน 2552 
  -แนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ระยะที่ 2  

  # 04 พฤศจิกายน 2552 -เพื่อผลประโยชน์ของครู ศรช. โปรดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

                                         ค่าตอบแทน ครู ศรช.(เดือนตุลาคม 2552) ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2552 

  # 04 พฤศจิกายน 2552 
  -สนง. กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือน

                                         ของผู้บริหาร
  (จากเดิมวันที่ 5 พ.ย.2552 ) ซึ่งจะแจ้งกำหนดการ

                                         ประชุมให้ทราบภายหลัง/สนง.กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  # 03 พฤศจิกายน 2552 -ขอเชิญร่วมงานเปิด กศน. ตำบล/แขวง   สงวนลิขสิทธิ์โดย © --::-- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี --::-- All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2009-12-13 (6884 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©