ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก --:-- ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ --:--
ข้อมูลห้องสมุด
    หน้าแรก
 ความเป็นมา
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าหมาย
 ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 บุคลากร
 บรรณารักษ์ LogIn

ข้อมูลอำเภอดอนสัก
 ประวัติและความเป็นมา
บุคคลสำคัญ
 หลวงพ่อจ้อย
สถานที่สำคัญและแหล่งเรียนรู้
 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
 น้ำตกวิภาวดี
 หาดวังหิน
 หาดนางกำ
 ท่าเรือเฟอร์รี่
 อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าวิภาวดี
 
แหล่งท่องเที่ยว
 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
 วังหิน
 พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
 เกาะแรต
 คลองดอนสัก
 เกาะนกเภา
 ถ้ำเขาสลักเพชร

 น้ำตกวิภาวดี
บทความน่ารู้
 ห้องสมุดประชาชน
 ห้องสมุด 3 ดี\ \
 เทคนิคการอ่านให้เก่ง
\ \
Link ห้องสมุดประชาชน
 ห้องสมุดฯ จ.สุราษฎร์ธานี
 ห้องสมุดฯ อ.กาญจนดิษฐ์
 ห้องสมุดฯ อ.วิภาวดี
 ห้องสมุดฯ อ.เกาะพงัน
 ห้องสมุดฯ อ.เกาะสมุย
 ห้องสมุดฯ อ.คีรีรัฐนิคม
 ห้องสมุดฯ อ.เคียนซา
 ห้องสมุดฯ อ.ชัยบุรี
 ห้องสมุดฯ อ.ไชยา
 ห้องสมุดฯ อ.ท่าฉาง
 ห้องสมุดฯ อ.ท่าชนะ
 ห้องสมุดฯ อ.บ้านตาขุน
 ห้องสมุดฯ อ.บ้านนาเดิม
 ห้องสมุดฯ อ.บ้านนาสาร
 ห้องสมุดฯ อ.พนม
 ห้องสมุดฯ อ.พระแสง
 ห้องสมุดเพชรรัตน
 ห้องสมุดฯ อ.เวียงสระ
Link การศึกษา
 
  

  
  
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

ประวัติและความเป็นมา

 

ประวัติอำเภอดอนสัก

                   อำเภอดอนสัก เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกาญจนดิษฐ์ ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24  มีนาคม พ.ศ. 2512 เดิมขณะนั้นมี  2  ตำบล  คือตำบลดอนสักและตำบลชลคราม  ต่อมาราษฎรตำบลไชยคราม อำเภอ กาญจนดิษฐ์   ยื่นคำร้องขอโอนมาอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอดอนสัก   กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกิ่งอำเภอดอนสักใหม่ โดยโอนตำบลไชยครามมาขึ้นกับการปกครองของกิ่งอำเภอดอนสัก  ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2512  จึงมีตำบลไชยคราม เพิ่มขึ้นอีกรวมเป็น  3  ตำบล และได้แยกบางหมู่บ้านของตำบลไชยครามและตำบลดอนสักตั้งเป็นตำบลปากแพรก  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2521  กิ่งอำเภอดอนสัก ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน 2514


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-07-02 (1923 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก
หมู่ที่ 5 ถนนบ้านใน - ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี
 84220
โทร. 0-7737-2171  โทรสาร.0-7737-2171


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


:: หน้าหลัก  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Webboard