ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 103 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบฐานข้อมูล
e-Learning

สารสนเทศ กศน.
  รายงานสารสนเทศ สนง.กศน.
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา
  ระบบสั่งข้อสอบ (nfethai.com)
   ระบบสั่งข้อสอบเทียบระดับฯ
  ระบบ N-NET (ปกติ)
  ระบบ N-NET (เทียบระดับ)
  ระบบรายงาน (EIS)
งานพื้นฐาน


งานประกัน


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
25580130-โครงการจัดทำผังข้อสอบวิชาเลือก ( 1/ก.พ./2558 )
    นายธนกร  เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผังข้อสอบรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่  2/2557 ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร จักร์  เพชรสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไชยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนายเทิดไท  ธรรมธวัช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนสัก  นางสาวอภิญญา  อาวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านนาเดิม นางจิราภรณ์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธานคณะกรรมการประจำโซนในการประชุมครั้งนี้
25580127-โครงการประสานความร่วมมือฯ (MOU) ( 28/ม.ค./2558 )
                    สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมประสานความร่วมมือบันทึกข้อตกลงควาร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานกับสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยเชิญหน่วยงานเครือข่าย 9 แห่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับผู้บริหาร กศน. ระดับจังหวัดและอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าประชุมร่วมกันเพื่อประสานความร่วมมือ ความเข้าใจ และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเข้มแข็ง โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ประชุมกลุ่มอ่าวไทย 19 มกราคม 2558 ( 19/ม.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  กลุ่มสำนักงานจังหวัดกลุ่มอ่าวไทย ได้จัดประชุม คณะทำงานภายในกลุ่ม เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษา ในกลุ่มจังหวัด ให้ก้าวหน้า รวมทั้งการให้บริการ วิชาการและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกจังหวัดในกลุ่ม
25580108-ประชุมผู้บริหารกลุ่มอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2558 ( 7/ม.ค./2558 )
    ประชุมผู้บริหารกลุ่มอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 ( 7/ม.ค./2558 )
    -
25571205-ร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ( 4/ธ.ค./2557 )
    วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายธนกร  เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในช่วงเช้าของวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรขึ้น ณ บริเวณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
25571111-นิเทศ กศน.อำเภอท่าฉาง ( 4/ธ.ค./2557 )
    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายธนกร  เกื้อกูล ผอ.กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าฉาง
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2 [จำนวน 17 อัลบัม]
<< 1 2 >>